Csiba Tibor

 

Csiba Tibor

 1975. november 25-én születtem Vácott.

 

Általános iskolai tanulmányaimat Gödön végeztem, majd a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium speciális humán tantervű osztályában érettségiztem 1994-ben.

 

1994-ben  jelentkeztem a Váci Egyházmegyébe. Püspök atya fölvett és Győrbe küldött tanulni.

 

1996-ban püspök atya Rómába küldött tanulmányaim befejezésére. Három évet tanultam a Pápai Gergely Egyetemen, itt szereztem teológiai baccalaureátust.

 

1999 április 24-én Kada Lajos érsek diakónussá szentelt.

 

2000. június 24-én Keszthelyi Ferenc püspök pappá szentelt Vácott.

 

1999-2002-ig a Pápai Szalézi Egyetemen ifjúságpasztorációt, kateketikát és pedagógiát tanultam. 2002-ben szereztem szaklicenciátust (magna cum laude) minősítéssel. Dolgozatom címe: Il simbolo come proposta comunicativa. Proclamare la Buona Novella in contesto del „tempo pasquale” – ciclo „c”.

 

2001-2002 Káplán vagyok Nagymaroson

2001- Tanítok az Egri Hittudományi Főiskola Váci Levelező tagozatán neveléselméletet és didaktikát.

 

2002- plébániai kormányzó vagyok Galgamácsán.

 

2002 óta tanítom a valláslélektan és a pasztorálpszichológia tantárgyakat is a Egri Hittudományi Főiskola Váci Levelező tagozatán

2003/2004-es tanévben az Esztergomi Érseki Hittudományi Főiskolán a kateketika tárgy megbízott előadója voltam.

2003/2004 tanévtől a PPKE-HTK főiskolai levelező tagozatán kateketika és pedagógia tárgyak megbízott előadója vagyok.

2003/2004 tanévtől kezdve a PPKE-HTK PhD hallgatója vagyok

Publikációk:

 

Tanulmányok:

Il simbolo come proposta comunicativa. Proclamare la Buona Novella in contesto del „tempo pasquale” – ciclo „c”, , Roma 2002 (kézirat, licencia dolgozat, megvédve 2002 június 11-én).  

 

Főiskolai jegyzetek:

 

Neveléselmélet, Vác 2002. (kézirat)

Oktatáselmélet. A tanítás gyakorlatának az elmélete, Vác, 2002. (kézirat)

A vallásos viselkedés lélektana, Vác 2002. (kézirat)

Pasztorálpszichológia, Vác 2003. (kézirat)