ANDRAGÓGIA
Írta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:15
 

     A felnőttnevelési ismeretek pedagógiai és pszichológiai aspektusai (andragógia)A tantárgy típusa:

Előadás

Szeminárium

A tantárgy státusza

Kötelező

Nappali tagozati heti óraszám:

 2

Lev../esti tagozati féléves óraszám:

8

Kreditek száma: 1

2

Tantárgyfelelős oktató neve és beosztása: 

Dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD. főiskolai tanár

 Tantárgy oktatójának neve és beosztása: 

Dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD.  főiskolai tanár

 Hitéleti- Hittudományi és Filozófiai Intézet  Mely szakokon és tagozatokon oktatják:

Szociálpedagógus- BA -szak, hittanár –MA- szak ,stb. nappali, esti, levelező

 A tantárgy célja:  

Andragógiai ismeretek nyújtása

  A tantárgy leírása (tematikája hetekre lebontva): I- VI.. Az andragógia alapfogalmai, története „világproblémái”VII.. A permanenes nevelés, VIII.. A felnőttek nevelése, IX. A felnőttoktatás didaktikai alapjai,X. Az ifjú és felnőtt életkori sajátosságaiXI-XV.Világkonferenciák, Eu-s dokumentumok, Hazai rendelkezések elemzése Félévelismerési követelmények (jelenlét, zárthelyi, félévközi feladat stb.):Követelmények:Az előadások és a tankönyv ismerete.Előfeltételek (mely tantárgyak):  Számonkérési módszer (vizsga, gyakorlati jegy, szigorlat)::

.

 Számonkérés érdemjegyének megállapítása gyakorlati jegy esetén hogyan történik:  Szemináriumi dolgozat, referátum, hozzászólások alapján megajánlott jegy. Kollolvium: hagyományos, avagy team-remdszerű, megbeszélés alapján. Kötelező irodalom: 

Durkó Mátyás: Andragógia (egyetemi jegyzet)

Zrinszky: Felnőtt nevelés – Felnőttoktatás (egyetemi jegyzet)Maróti Andor: A fordulat esélye a felnőttek tanulásában és művelődésében TIT Szövetségi Iroda Bp. 1995.Várnagy Elemér: Romológiai AndragógicaJanus Pannonius Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete Pécs, 1999.Maróti Andor szerkesztette: Andragógiai Szöveggyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az Andragógiába. OKKER Oktatási Iroda 1995.Csoma Gyula: Andragógiai szemelvények Nyitott Könyv  Bp.2005.

Utolsó frissités ( 2007. October 02. Tuesday 12:06 )