KRISZTUS MISZTÉRIUMA I.
Írta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:15
 

KRISZTUS MISZTÉRIUMA I.

Oktató: Kapitány György 

A kurzus az alapvető hittapasztalatra reflektálva részletesen bemutatja hitünk központját, Jézus Krisztus misztériumát és alapvető tanításait, a gyakorló hitélet lényeges elemeit (szentségek, liturgia, Szentírás, ima), valamint az alapvető emberi kérdések, létünk titkai által gondolkodásra igyekszik serkenteni, a felnőtt, felelős keresztény élet megalapozásához kíván segítséget nyújtani.

 

A tantárgy leírása:

1. Teológiai tudományelmélet.

2. A teológiai tudományágak.

3. A teológiai ismeretelmélet alapfogalmai.

4. A Szentírás.

5. A szenthagyomány.

6. A tanítóhivatal.

7. A dogma lényege és fogalma.

8. A teológia mint tudomány és módszer.

9. Az üdvösség és a kinyilatkozatás története.

10. Az ember igazsága Krisztusban.

11. A kereszténység mint egyház.

12. Teológia a modern korban.

13. Krisztus esemény.

14. Krisztus és az Egyház misztériuma

 

A képzés formája: előadások, a hallgatók interaktív részvételével.

 

Otthoni önálló munka: a kötelező és az ajánlott irodalom önálló tanulmányozása és feldolgozása

 Az ellenőrzés formája: zárthelyi dolgozat, szóbeli vizsga 

Kredit értéke: 2

 Kötelező irodalom:

Kereszty Rókus: Krisztus, 1997.

A Katolikus Egyház Katekizmusa, Budapest: SzIT 1995.

 Ajánlott irodalom:

Gál Ferenc: Jézus Krisztus, a Megváltó, Budapest: SzIT 1972.

Rahner: A hit alapjai, Budapest: SzIT 1983.

Ratzinger: A keresztény hit, Bécs: OMC 1976.

 

Az oktatás tárgyi szükségletei, ellátottsága: a tanár segédeszközei, írásvetítő.

Utolsó frissités ( 2007. October 02. Tuesday 11:52 )