ALAPVETÓ ETIKA I.
Írta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:13

ALAPVETÓ ETIKA I. 

Oktató: Dr. Pajkó László 

 

  A tárgyhoz a legfőbb forrásunk a Szentírás, a tárgy a Szentírás valláserkölcsi tartalmát világítja meg a hallgatók számára, melyben az összefoglalóan van kifejtve gyakorlati élet erkölcsteológiai aspektusa. További cél, hogy az erkölcsi normákról és előírásokról szóló erkölcsteológiának ne csupán az alapfogalmaival való megismerkedés legyen, hanem annak a szemléletnek a kialakítása, amelyben a megismerése is, amelyben Krisztus személye áll a központban. 

A tantárgy leírása:

1. Az értékek világa és az erkölcs.

2. Az emberi személy és az erkölcs.

3. Az erkölcs alapvető normája.

4. Az erkölcsi tett az alapvető norma fényében.

5. A törvények, a jog és az erkölcs.

6. Az erkölcs társadalmi és történelmi feltételezettsége.

7. A szeretet, mint az erkölcs mozgatója.

8. Az erkölcs és a boldogság összefüggése.

9. Szabad akarat és determinizmus.

10. Az erkölcsiség kritériumai.

11. Az erkölcsi törvény föltalálása a természetben.

12. Az erkölcsi ítélet és a lelkiismeret – lelkiismereti szabadság.

 

A képzés formája: előadások, a hallgatók interaktív részvételével.

 

Otthoni önálló munka: a kötelező és az ajánlott irodalom önálló tanulmányozása és feldolgozása; félévi dolgozat írása

 Az ellenőrzés formája: zárthelyi dolgozat értékelése, szóbeli vizsga 

Kredit érték: 2

 Kötelező irodalom:

Boda László: Erkölcsteológia I-IV, Budapest: SzIT 1997.

Nyíri Tamás: Alapvető etika, Budapest: SzIT 1995.

 Ajánlott irodalom:

Haering, Bernard: Krisztus törvénye, Budapest 1999.

 

Az oktatás tárgyi szükségletei, ellátottsága: a tanár segédeszközei, írásvetítő.

Utolsó frissités ( 2006. November 07. Tuesday 14:32 )