Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

Boros Istvn PDF Nyomtats E-mail

Boros István

1954. szeptember 23-án születttem. Kalocsán. 

1978-ban megházasodtam, három gyermekem van.

1977-1983. Teológiai tanulmányok a Pázmány Péter R. K. Hittudományi Akadémián. teol. licenciatus.

1983-1986. Könyvtártudományi tanulmányok az ELTE-n. Diploma.

1991. „Soros” ösztöndíjas (téma: Karl Rahner teológiája).

1992-1993. KAAD kutatói ösztöndíjasa: Thomas-Institut der Universität zu Köln (középkori filozófia).1986-1999 a Kalocsai Fszékesegyházi Könyvtár vezetje. Megalakulásától tagja vagyok a Magyar Filozófiai Társaságnak.

1988-tól 1993-ig az Egyházfórum teológiai folyóirat nemzetközi szerkesztbizottságának a tagja. Az „Egyházfórum könyvei” sorozat szerkesztje.

1991-1992. Óraadó az ELTE Filozófiatörténeti Tanszékén, középkori filozófia.

1991-1992. Vendég-eladások a bajai és jászberényi Tanárképz Fiskolán, filozófiai antropológia.

1992-1993. Óraadó a JATE Filozófia Tanszékén, vallásfilozófia.

1993-tól a Szegedi Hittudományi Fiskolán az ókeresztény irodalom- és dogmatörténet tanszékvezet tanára.

1996-1999. a „Miscellanea” sorozat elindítója és szerkesztje.

1999-tl a „Patrisztikus füzetek” sorozat elindítója és szerkesztje.

2001 tavaszán: Eladások a Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár) gnózis témában, CEEPUS ösztöndíj.

2001 sze: CEEPUS oktatói ösztöndíjas a Bécsi Egyetemen.

2001-tl meghívott eladó a PPKE BTK Filozófia Intézetében A Magyar Ókortudományi Társaság tagjaA Magyar Patrisztikus Társaság tagjaSITA magyar tagozatának tagja

  Publikációk:

Könyvek:

A Kalocsai Fszékesegyházi Könyvtár kéziratkatalógusa, Budapest 1989.A Kalocsai Fszékesegyházi Könyvtár, Budapest 1994.Die Bibliothek des Münsters von Kalocsa, Budapest 1994.        Wehli Tünde, Bibliák Kalocsán, Kalocsa 1996.Szentháromság. Szöveggyjtemény és kommentár a Szentháromság ókeresztény dogmatörténetéhez. Szeged 1998. (Jegyzet)A római keresztény katakombák teológiája, elkészületben, 2006. (Patrisztikus füzetek) Jézus és Agbar levelezése (ógörög és szír szöveg), tanulmány és szövegkiadás, elkészületben, 2006. (Patrisztikus füzetek)

Tanulmányok:

Die Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis, in: Mitteilungsblatt der AKThB, Jahrgang 40 (1993), Trier, 27-41.Prótagorasz, a szofista, in: Filozófiai Figyel 1991. 43-54.Guillelmus de Moerbeke Arisztotelész-fordítása, in: Magyar Könyvszemle, 110. évf. (1994) 1. sz. 82-83.Diakónus az Egyház els három századában, in: Diakónia, diakonátus, diakónus, szerk. Molnár Ferenc, Kalocsa 1996.A Kalocsai Fszékesegyházi Könyvtár és a helytörténet, in: Helyismereti könyvtárosok V. országos tanácskozása, Szentendre 1999. 39-45.A mezítelen ember. In: Tudom, kinek hittem. Patrisztikus tanulmányok, szerk. Frenyó Zoltán, Budapest 2003. 195-209.Isten megismerésének lehetsége Nüsszai Szent Gergelynél, In: Passim, V. 2003. 1, 112-127.Mózes, aki látta a láthatatlan Isten. Mózes három teofániája Nüsszai Szent Gergelynél. In: A szent atyák nyomdokait követve. In memoriam Vanyó László, szerk. Báan István, Budapest: Bizantológiai Intézeti Alapítvány 2003. 55-71.Mózes az erény mintája és példája Nüsszai Szent Gergelynél, In: Lábjegyzetek Platónhoz. Az erény, Szeged: Pro Philosophia Szegediensi, 2003. 174-186. Aszkézis mint filozófia Nüsszai Gergelynél, In: Studia Patrum II., Magyar Patrisztikus Társaság, megjelenés eltt, 2005.A Szentlélek származása Szent Ambrusnál és Nüsszai Szent Gergelynél, In: Studia Patrum III., Magyar Patrisztikus Társaság, elkészületben, megjelenés 2005.Gottähnlichkeit und Gotteserkenntnis bei Gregor von Nyssa, In: Wiener Studium elkészületben, megjelenés 2005.Mózes három teofániája Nüsszai Szent Gergelynél, Szegedi Biblikus Konferencia, megjelenés eltt. 2005.Diakónus az ókeresztény egyházban, Szegedi Biblikus Konferencia, 2004. 

Fordítások (ógörögbl, latinból és németbl,):

Szent Pál vértanúaktája, Jászkunság 35. évf. (1989) 19-21.Prótagorasz töredékei, in Filozófiai Figyel 1991. 121-130.Athanasziosz, Beszédek a hellének ellen, Budapest 1991.W. Pannenberg, Mi az ember? Luzern, Budapest 1991. (9-11. fej.)H. Büchele, Keresztény hit és politikai ész, Luzern, Budapest 1991. (1-2. fej.)Karl Jaspers, Ész és exisztencia, in: Ész, élet, egzisztencia II-III. A ráció és határai, Szeged 1992. 341-430.Joseph Kardinal Ratzinger, Isten és a világ, Szent István Társulat, 2004.Boethius, Opuscula Sacra, Szent István Társulat, elkészületben, megjelenés 2005.

Szaklektorálás:

Chenu, Aquinói Szent Tamás, Budapest: Szent István Társulat 1999.Alexandriai Szent Cirill, a filozófus megtérése, Szeged: Agapé 1999. (Patrisztikus füzetek)Romsics Imre, Kalocsa anno…, Kalocsa 1999.Anzenbacher: Keresztény társadalometika, Szent István Társulat, 2001.Höffner: Keresztény társadalomi tanítás, Szent István Társulat, 2002.Jug-Fila: Az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai, Szent István Társulat, 2004. 

 

 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap