Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

KERESZTNY VILGNZET PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:14

 

Keresztény világnézet

 

 A „keresztény”-szó a görög chrisztianosz magyaros kiejtése. Jelentése: „krisztusi”. Így nevezték már az apostolok korában a Jézus Krisztusban hívket. A „világnézet”-szó a 19. századi romantikában keletkezett német Weltanschauung-szónak tükörfordítása. Jelentése: a világmindenség struktúráira, értékeire, céljaira vonatkozó felfogás. A világnézet tehát a létez világ-jelenség értelmezése, amely alapul szolgál az életben való eligazodáshoz.

 

A keresztény világnézet kiindulópontja az istenhit. Hisszük, hogy van Isten, szeret az Isten, velünk az Isten és magához hazavár az Isten. Következképpen a világmindenségnek van értelme és célja, és minden egyes ember létét az a jó Isten személyes akarja, fönntartja, és örvül annak.

 

 Ezt az Istent a keresztények hite szerint a názáreti Jézus tárta fel egész jelenléte, élete, tettei, szavai, halála és feltámadása által. A keresztény világnézet kialakítása számára tehát a legfontosabb megismerni, hogy ki volt ez a Jézus, mit tett, mit tanított, mit parancsolt, és mit ígért.

 

 Jézus tanítása és a Szentlélek vezetése nyomán a keresztények hiszik, hogy az egy Isten: örök szeretetközösség, aki szabadon teremtette és irányítja a világmindenséget, és aki önmagát adja oda értelmes teremtményeinek, hogy azokat életében örökké részesítse.

 

Isten kinyilatkoztatását az ember a hit által fogadja be, amellyel szabadon egész önmagát rábízza a szeretetét feltáró Istennek. A hitbl születik a szeretet, amellyel az ember tevékenyen egybefolyik a mindenkit szeret Isten jóságával. A remény pedig abban áll, hogy hisszük: a szeretet és annak alkotása örökké megmarad, még a halálon és a világ végén túl is.

 A Jézus-eseménybl született a krisztushívknek Szentlélektl eltelt közössége, az egyház, amely igehirdetésével, imájával és a szakramentumokkal (szentségekkel) folytatja Jézus Krisztus mvét a világ végéig. A keresztények közössége azért imádkozik és dolgozik, hogy Isten országát megjelenítse a történelemben, minden jóakaratú emberrel együttmködve az igazság, igazságosság, szeretet és szabadság négyes pillérén fennálló békés világtársadalmat segítsen építeni, és a Szentlélek segítségével törekedjék arra, hogy az egész emberiség „az Atyaisten népévé, Krisztus titokzatos testévé és a Szentlélek templomává legyen”, és végül „Isten legyen minden mindenben.”

 

 Számonkérés:

az órákon való jelenlét és egy legalább hat oldalas házi dolgozat „Mi a kereszténység (számomra)?” címmel.

 

Tankönyv:

Nemeshegyi Péter, Mi a kereszténység?”  Szeged, Agapé kiadó, év nélkül

 Ajánlott olvasmányok:

A Katolikus Egyház Katekizmusa, Budapest, Szent István Társulat, év nélkül

J.Ratzinger, A keresztény hit, Bécs, 1976

Kránitz Mihály, Alapvet hittan, I-IV, Budapest, 2000

Hitünk és életünk, Budapest, l974

P.Poupard, A katolikus hit, Budapest, 1987

„Gaudium et spes. Lelkipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban”, in: A II. vatikáni zsinat dokumentumai, Budapest, 2000, 649-740.old.       

 

Utols frissits ( 2007. October 09. Tuesday 11:17 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap