Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

ISMERETELMLET (MA) PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:14

 

Ismeretelmélet (MA)

 

 

A megismerés bölcseleti alapjainak elsajátítása, a fogalomalkotás követelményeinek megismerése. A másokkal való párbeszéd filozófiai alapjai: az általános emberi értelem. Készség kialakítása a hallgatóban, hogy az ismeretszerzést és a biztos ismeretet kritikusan tekintse, és hogy az emberi valóság önálló megismerésére és ítéletalkotásra képes legyen.

 

 

Tematika

1. A filozófia feladata, alapvet kérdései.

2. Az ismeretelméleti probléma, mibenléte.

3. A kételkedés okai, a radikális kétely.

4. A feltétlenül biztos kiindulópont keresése és ennek következményei.

5. Kant kopernikuszi fordulata.

6. Az érzékel tapasztalás kritikája.

7. A kifejezetten birtokolt értelmi „lényeglátás” elérhetetlen eszménye.

8. A transzcendentális tapasztalás.

9. A transzcendentális dedukció.

10. A valóság egzisztenciális megtapasztalása.

11. Az azonosság és a különbözség az ismeretben és a valóságban.

12. Az általános fogalmak problémája.

13. A létezk analóg volta.

14. Az emberi ismeret struktúrája.

 

Ismeretek ellenrzésének módja és követelménye:

  1. Írásbeli dolgozat a megadott irodalom alapján. Minimum 5 oldal, maximum 10 oldal (címlap és mellékletek nélkül) referátum a szakdolgozatírás formai szabályai szerint.
  2. Szóbeli vizsga: tankönyv és az eladások anyaga.

 

Tankönyv:

Weissmahr Béla, Bevezetés az ismeretelméletbe, Szeged 1990.

 

Kötelez irodalom:

Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Akadémiai K. Bp. 1981.

Arzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába, Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2001.

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Újabb értekezések az emberi értelemrl, [ford. Boros Gábor et al.]. Budapest : L'Harmattan : SZTE Filozófia Tansz., 2005

Bolberitz Pál, Ismeretelmélet [a megismerés filozófiája], Budapest : Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia, 1981.

Gadamer, Hans-Georg, Igazság és módszer egy filozófiai hermeneutika vázlata, Budapest : Osiris, 2003.

 

Utols frissits ( 2007. October 09. Tuesday 11:05 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap