Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

FUNDAMENTLIS TEOLGIA III. - levelez tagozat PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:14

FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA III. – A VALLÁS

(Levelez tagozat)

 

Eladó:

 Dr. Ancsin István

 

A tantárgy célja :

Bemutatni a vallás traktásusát a Fundamentális teológia rendszerén belül, tárgyalni a vallás jelenségét, a vallás és a tudomány viszonyát, a vallás és a teológia kapcsolatát, továbbá a mai vallási irányzatok, a vallási pluralizmus és a vallásszabadság kérdésköreit.

 

Kötelez irodalom:

·        Ancsin, I.: Fundamentális teológia III. - A vallás. Fiskolai jegyzet. Apor Vilmos Katolikus Fiskola, Vác, 2007.

 

Ajánlott irodalom:

·        Eliade, M.: A szent és a profán. Budapest, 1987.

·        Eliade, M.: Az örök visszatérés mítosza. Budapest, 1993.

·        Eliade, M.: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Budapest, 1994-1996.

·        Glasenapp, H. von: Az öt világvallás, Budapest, 1987.

·        Hick, J.: Gott und seine vielen Namen. Frankfurt am Main, 2002.

·        Kern, W., Pottmeyer, H.J., Seckler, M. (Hrsg.): Handbuch der Fundamentaltheologie. Band 1, Traktat Religion, Tübingen, 2000.

·        Khoury, A-Th. – Girschek, G.: Das religiöse Wissen der Menschheit. Freiburg, 1999.

·        Kránitz, M.: A vallások teológiai értékelése. In: Vigilia 2006/11, 812-821.

·        Küng, H. – Bechert, H.: Párbeszéd a buddhizmusról. Budapest, 1997.

·        Küng, H. – Stietencron, H.v.: Párbeszéd a hinduizmusról. Budapest, 1999.

·        Küng, H. – Stietencron: Párbeszéd a kínai vallásokról. Budapest, 2000.

·        Küng, H.: Párbeszéd a zsidó vallásról. Budapest, 2001.

·        Küng, H.: Párbeszéd az iszlámról. Budapest, 2002.

·        Küng, H.: Világvallások etikája. Budapest, 1994.

·        Leeuw, G.v.d.: A vallás fenomenológiája. Budapest, 2001.

·        Nemeshegyi, P.: Vallások közötti párbeszéd. In: Vigilia 2006/11, 802-811.

·        Otto, R.: A szent. Az isteni eszméjében rejl irracionális és viszonya a racionálishoz, Budapest, 1997.

·        Rogers, K. – Hickman, C.: A világ vallásai. Budapest, 2003.

·        Smith, H.: A világ nagy vallásai. Budapest, 1995.

·        Tarnay, B.: Vallástörténet keresztény szemmel. Pannonhalma, 1995.

·        Török, P.: Magyarországi vallási kalauz 2004. Budapest, 2004.

·        Vernette, J.: Szekták. Budapest, 2003.

·        Verweyen, H.: Gottes letztes Wort. Grundriss der Fundamentaltheologie. Regensburg, 2000.

·        Waldenfels, H.: Kontextuelle Fundamentaltheologie. Paderborn, 1985.

·        Werbick, J.: Den Glauben verantworten. Eine Fundamentaltheologie, Freiburg, 2005.

 

A számonkérés módja:

Beadandó vizsgadolgozat

 

A beadandó vizsgadolgozat elkészítése az alábbi szempontok szerint történjen:

Terjedelem:  

10-15 oldal, Times New Roman bettípus, sorkizárt, 12-es betnagyság, 1,5 sorköz, mindenütt 2,5 cm margó.

A kidolgozásnál fel kell használni a Propedeutika tárgyból elsajátított tipográfiai szempontok ide vonatkozó elemeit (tagolás, idézés módja stb.).

 

Témaválasztás:

·        A vallás témakörén belül teljesen szabad. Két teológiai tanulmányt kell kiválasztani ugyanabból a témakörbl az eladásokon ismertetett forrásokból.

·        E két tanulmányt egymással összehasonlítva, összefoglaló módon kell ismertetni, a megegyezségeket és különbözségeket kidomborítani - személyes értékelés hozzáfzésével és annak indoklásával. Ehhez a feladathoz célszer felhasználni az eladásokon elhangzott szempontok vonatkozó elemeit.

·        Ugyanazt a témát ketten vagy többen ne válasszák, ezért kérem, hogy a témákat a csoportfelels regisztrálja.

 

Kidolgozás:

Legyen tagolt, áttekinthet és tartalmazzon önálló véleményt is. A két tanulmány puszta „kivonatolása” nem felel meg a fiskolai mércének!!!

 

Leadási határid, amely postai feladás esetén a postai pecsét dátuma: 2007. december 15.

A leadás címe: postai (elsbbséggel és ajánlva) vagy személyes módon eljuttatva:

 

Apor Vilmos Katolikus Fiskola

Hittudományi Intézet

Dr. Ancsin István

Vác

Konstantin tér 1-5.

2600

 

 

Utols frissits ( 2007. October 09. Tuesday 11:00 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap