Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

ESZTTIKA PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:05

 

Esztétika

 

 

A tantárgy típusa: Kötelez

 

A tantárgy státusza: Eladás

 

Nappali tagozati heti óraszám: 2

 

Lev../esti tagozati féléves óraszám: 8

 

Kreditek száma: 2

 

 

Tantárgyfelels oktató neve és beosztása:

Dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD.  fiskolai tanár

 

Tantárgy oktatójának neve és beosztása:

Dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD.  fiskolai tanár

 

Hitéleti, Hittudományi és Filozófiai Intézet

 

Mely szakokon és tagozatokon oktatják:

Tanító, nappali, esti, levelez

 

A tantárgy célja:

Olyan elméleti, gyakorlati ismeretek gyjtése, amelyek birtokában a hallgatók képessé válnak önálló esztétikai értékítéletek megfogalmazására, malkotások elemz értékelésére. Mindezekkel a lehetségekkel kívánjuk megtalálni a mvészet szerepét az általános mveltségben.

 

A tantárgy leírása (tematikája hetekre lebontva):

 

1.      Az esztétika fogalma, tárgya és módszere, az esztétika tudományának helye a tudományok rendszerében, az esztétikum sajátossága.

2.      A mvészet, mint az esztétikai viszony lényege.

3.      Az esztétikai törvények.

4.      Az esztétikai kategóriák rendszere.

5.      A mvészeti irányzatok.

6.      Az irodalom és a többi mvészetek szerepe a társadalomban.

7.      A mvészeti nevelés lehetségei a pedagógiában.

A mvészet szerepe az általános mveltségben

 

Számonkérési módszer (vizsga, gyakorlati jegy, szigorlat)::

Kollokvium hagyományosan, avagy team-rendszerben , a megbeszéltek alapján.

 

Kötelez irodalom:

 

1.      László - Poszler György: Az általános esztétika kérdései Tankönyvkiadó, Bp. 1988

2.      Sík Sándor: Esztétika Universum Kiadó Szeged, 1990.

 

Ajánlott irodalom:

 

 

1.      Benedek Marcell: Irodalomesztétika Windsor Kiadó 1995.

2.      Székely András: Irodalmi irányok - mvészeti irányok. Tankönyvkiadó Bp., 1977.

3.      Hevesy Iván: A modern képzmvészet útjai Aqua Kiadó Bp., 1993.

4.      Poszler György: Az esztétikai kultúrától az esztétikai nevelésig. Kossuth Könyvkiadó, 1980. (155-192. o.)

Mveltségkép az ezredfordulón. Tanulmányok az akadémiai távlati mveltségkoncepció alapján.

5.   Tarbay Ede: Poétika

6. Füst Milán: Látomás és indulat a mvészetben Magvet Kiadó, 1963.

 

 

  

 

Utols frissits ( 2007. October 09. Tuesday 10:43 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap