Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

AZ ERKLCSTAN TRTNETE (MA) PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:05

Az erkölcstan története (MA)

 

 

A tantárgy felelse:

 Dr. Nemes György    

 

Óraszám:

            nappali: heti 2,            levelez: félévi 8.        

 

A tantárgy oktatásának célja

 Az erkölcsteológia megértéséhez alapveten fontos annak történeti bemutatása. A bevezetben szó lesz az ószövetségi és újszövetségi erkölcsrl, majd bemutatásra kerül az Egyház erkölcsi tanítása, vagyis az erkölcsteológia története. Fontos, hogy a hallgatók megismerkedjenek az erkölcsteológia érvelési módjával, valamint azokkal az alapfogalmakkal, amelyek a történelem folyamán az Egyház hivatalos tanításává váltak. Fontosak a tanítóhivatali megnyilatkozások, kiemelten a II. Vatikánum, a CIC, a Katolikus Egyház Katekizmusa és II. János Pál pápa enciklikái (legjelesebben a Veritatis Splendor).

 

 

Ismeretek

Az ószövetségi erkölcs rétegei. Krisztus erkölcsi tanítása. Az egyháztörténeti ókor (egyházatyák) erkölcsi tanítása. A kora középkor erkölcstana. A skolasztika erkölcsi tanításától a tomista reneszánszig, illetve a nominalizmusig. Az újkor erkölcsi tanítása (Tridentinum, devotio moderna, kazuisták).  Az erkölcsteológia megújulása a XIX-XX. században. A II. Vatikánum és az utána megjelent pápai megnyilatkozások.

 

Követelmények

A hallgató ismerje a legfontosabb erkölcsteológiai fogalmakat, azok kialakulásának történetét. Legyen tisztában azzal, hogy az egyes korokban az Egyház hogyan reflektált a problémákra. Fontos, hogy legyen tisztában azzal, hogy a mai kor létadottságai között hogyan kell alkalmazni a hagyományos erkölcsteológiai fogalmakat, és erre hogy hívja fel a figyelmet a Tanítóhivatal.

 

Az ismeretek ellenrzésének módja:

kollokvium (az utóbbin a tananyagon felül beszámolás egy szabadon választható tanulmányról).

 

Tankönyv, kötelez irodalom

Tarjányi Zoltán: Az erkölcsteológia története és alapfogalmai. Morálteológia I. Bp. 2005. SZIT.

Pinckaers, S.: A keresztény erkölcsteológia forrása. Paulus Hungarus / Kairosz.  2001.

Weber, H.: Általános erkölcsteológia. Hívás és válasz. Budapest, 2001. SZIT.

Nemes György: Jegyzetlapok és az eladások anyaga.

 

Ajánlott irodalom

Erkölcsteológiai Tanulmányok (ETT)1-5. Sorozatszerkeszt Tarjányi Zoltán. JEL Kiadó

Böckle, F.: A morálteológia alapfogalmai. Bp. 2005. (ETK 1.) JEL Kiadó.

Beran Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai.

Boda László: A keresztény nagykorúság erkölcsteológiája. Az erkölcsi élet alapkérdései. Bp. 1986. Ecclesia.

Boda László: A keresztény erkölcs alapkérdései. Erkölcsteológia I. (Több kiadásban)

Häring, B.: Krisztus törvénye. I-II. Róma-Pannonhalma, 1994.

Király Ern: Keresztény élethivatás. A keresztény élet az erkölcsteológia fényében. Bp, 1982. SZIT.

 

 

 

Utols frissits ( 2007. October 09. Tuesday 10:41 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap