Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

EGYETMES MVELDSTRTNET II. PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:11

Egyetemes mveldéstörténet 2. 

A tantárgy típusa: Eladás + szeminárium

 

A tantárgy státusza: Kötelez

 

Nappali tagozati heti óraszám: 2 + 1

 

Lev../esti tagozati féléves óraszám: 8

 

 Tantárgyfelels oktató neve és beosztása:

Dr.Szatlóczkyné Dr. Gajdóczki Zsuzsanna fiskolai tanár 

Tantárgy oktatójának neve és beosztása:

Dr.Szatlóczkyné Dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD.  fiskolai tanár

Ifj. Rabár Ferenc föiskolai docens 

Intézet megnevezése  

Hitéleti. Hittudományi és Filozófiai  Magyar Nyelv és Kultúra

Mely szakokon és tagozatokon oktatják:

Tanító, óvodapedagógus,. hittanári, kántor stb. nappali, esti, levelez

 A tantárgy célja:

Az iskolákban külön-külön tanítják a történelmet, az irodalmat, a mvészeteket, a tudományokat, és sokszor nem is azonos korszakokról van szó egyazon idben.

A stúdium szeretné idrendi sorrendben bemutatni az adott korszakot meghatározó és az utókor szempontjából leglényegesebb mveldéstörténeti összefüggéseket az skortól napjainkig.

 

Könyvtárnyi enciklopédia törekedhetne teljességre, mi integrált ismeretadásra törekszünk.  Azt kíséreljük meg teljesíteni, hogy Magyarország kultúrája hogyan kapcsolódott az egyetemes mveldéstörténeti folyamatokhoz, hogyan gazdagította nemzeti sajátosságaival azt.

 

Segíteni szeretnénk a tájékozódást, az eligazodást az emberiség történetének labirintusában.

Az emberiség szellemi, anyagi történetének folyamatában - mely lelki és anyagi tényezk együttese - lehetvé szeretnénk tenni a leend tanítóknak, hogy az egyes korok emberét, életét közértheten és színesen mutassák be a tanulóknak. Nem csupán ismereteket kíván közölni, hanem szemléletet kíván nyújtani az egyetemes mveldéstörténet keresztény humanista szemlélet. A Szép a Jó és az Igaz hármasságának jegyében.

A tantárgy leírása (tematikája hetekre lebontva):

1.         A "reformáció jegyében": a 16. század mveldése (a reformáció, az       ellenreformáció). A gazdaság és társadalom változásai a "magyar romlásának századában".           

 - Az állami gazdaságpolitika változata           

 - Vázlat az életmód változásairól

2.         - A barokk mvészete

3.         Európa és Magyarország mveldése a 17. században. A felvilágosodás.

4.         Európa modelljei:     

                                             - A XVIII. század szintemelkedése   

                                            - Kelet-Közép ?Európa mint peremzóna 

                                            - Európa és a nagyvilág

                                             - Az európai államrendszer

                                             - Habsburg-Ausztria nemzetközi helyzete

5.         Európa polgári fejldése:      - Városok, urbanizáció

                                                          - Parasztok, polgárok, nemesség

                                                          - Mveldés és felvilágosodás 

                                                          - Európa és Magyarország 1815 után 1830-ig

6.         Európa és a liberalizmus           

           Magyar reformkor 1830-18487.    A polgári kultúra fejldése az 1848-as forradalmak után az els világháborúig

                                            - Technikai fejldés felgyorsulása, hatása az életmódra és a mveldésre.

8.         Kulturális életünk az önkényuralom korában 

           - a kultúra mint nemzeti ügy 

           - az irodalom, a mvészet a nemzeti ellenállás szolgálatában  

          - a szellemi élet megélénkülése a hatvanas években.

9.                   A 19. századi mvészet jellemzi. A realizmus és az impresszionizmus története és esztétikája.

10-11..  A modern mvészet irányzatai (postimpresszionizmus, futurizmus, kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus).

12.       A modern magyar mvészet (nagybányai iskola, az alföldi iskola, postimpresszionizmus, szecesszió).

13.       A 20. század kultúrájának jellemzi, a tudományos-technikai fejldés, a globális világválság. 

14. Az atlanti kultúra kibontakozása 

Elfeltételek (mely tantárgyak):

 Számonkérési módszer (vizsga, gyakorlati jegy, szigorlat): 

Kollokvium- team –rendszer, avagy ZH írása az utolsó órán, a csoporttal történt egyeztetés alapján

Számonkérés érdemjegyének megállapítása gyakorlati jegy esetén hogyan történik:

a szemináriumi szereplések és a házi dolgozat alapján. 

Gyakorlati jegy: Házi dolgozat + kiseladás+ párbeszéd  

Kötelez  irodalom: 

1.         Benedek István: A tudás útja - Gondolat 1985

2.         Domanovszky Sándor: Magyar mveldéstörténet 1-5 kötetben

4.         Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete - Gondolat, 1978

5.         Nemeskürty István - Liptay Katalin: A magyar mv. századai

6.         Nemeskürty István: Kis magyar mveldéstörténet - Pannon Könyvkiadó '92

            Nemeskürty István: Múltunk a jelenben. Kiadó: Örökségünk, Bp-Ungvár, 1994.

7.         Magyarok Európában I-III. kötet

                        Szerkeszt: Glatz Ferenc - Háttér Könyvkiadó 1990

8.         Magyarország története 10 kötetes - Akadémia

            Mveldéstörténeti bevezetés - Akadémiai Kiadó

9.         Európa nagy korszakai

10.       Léderer Emma: Egyetemes mveldéstörténet

11.       Világtörténelem kicsiknek és nagyoknak - Novotrade 1990

12.       Gombrich: A mvészet története - 1978

13.       Egon Friedell: Az újkori kultúra története I-V. kötet

14.       Sorozatok:

                        - A múlt születése - Helikon Könyvkiadó

                        - Nagy civilizációk - Fabula

                        - Magyar évszázadok - Reflektor Kiadó

                        - Szemtanú-sorozat - PARK

                        - Hogyan életek hajdanán - Corvina

                        - Dióhéjban - Corvina

                        - Világtörténet fiataloknak - Holnap Kiadó

15. Európai magyarság, magyar európaiság - OCIPE - Távlatok - FaludiFerenc Akadémia

            Szerkesztette: Szabó Ferenc SJ.

16. Kósa László: Magyar Mveldéstörténet Osiris,  Bp.2001.  

Ajánlott irodalom: 

Kosáry Domokos: A felvilágosodás Európában és Magyarországon – 1987.

Kosáry Domokos: Mveldés a XVIII. századi Magyarországon - Akadémia 1983.

Varga-Vekerdi: Európa születése – 1980.

Hámori József- Roska Tamás- Sajgó Szabolcs: Agy- Hit- SzámítógépManréza Füzetek1. Éghajlat Könyvkiadó 2004.Erd Péter- Schweitzer  József- Vizi E. Szilveszter: Hit- Erkölcs- Tudomány Manréza  füzetek3. Éghajlat Könyvkiadó 2006.Albert Schweitzer: At élet tisztelete Ursus  könyvkiadó, 1999.Jelenits István: Bet és lélek  Szent István Társulat Bp.    
Utols frissits ( 2007. October 09. Tuesday 10:20 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap