Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

A HITOKTATS TANTRGYPEDAGGIJA PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:15
 

     A hitoktatás tantárgypedagógiája

 

 

 

Tantárgyfelels: Fülöpné Erd Mária

Heti óraszám (nappali): 2

Óraszám (levelez): 10 óra/félév

Kredit-értéke: 2

A tantárgy jellege: kötelez

Félévzárás módja: gyakorlati jegy

 

 

Képzési cél:

A hallgatók megismertetése a hittan oktatásának sajátos céljaival, módszereivel, a katekézis  órán kívüli formávail, lehetségeivel.

 

Tematika:

A katekézis fogalma, tárgya, célja, feladatai

A katekézis helye, szerepe az Egyház evangelizációs tevékenységében

A hitoktatás tervezése: tanterv, tanmenet, óravázlat

A hittanórák típusai

Az oktatás  módszerei és munkaformái a hittanórákon

A növendékek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó óravezetés: óvodások

A növendékek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó óravezetés: 6-10 évesek

A növendékek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó óravezetés: 10-14 évesek

A növendékek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó óravezetés: serdülk és fiatalok

A növendékek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó óravezetés: családok, felnttek

Az idsek, betegek katekézisének sajátos vonásai

Hittankönyvek és tankönyvcsaládok

Hitoktatási segédanyagok

Multimédiás lehetségek, számítógép és Internet szerepe, helye a katekézisben

A hittanórán kívüli katekézis lehetségei

 

Követelmények:

A foglalkozáson feldolgozott témakörök és a megjelölt szakirodalom alapos ismerete, a tanultak gyakorlati alkalmazása.

 

Számonkérés, értékelés:

Zárthelyi dolgozat eredményes megírása, gyakorlati feladat elkészítése.

Gyakorlati jegy

 

Kötelez és ajánlott irodalom:

II. János Pál pápa apostoli buzdítása a katekézisrl Szent István Társulat, Bp,. 1980.

Rédly Elemér (szerk.): Kateketika

Tarjányi Zoltán: Kateketika I. Szent István Társulat, Bp., 1998.

A katekézis általános direktóriuma – Klérus Kongregáció Szent István Társulat, Bp. 1998.

Római katolikus hittan tanterv és minta tanmenet – OHB, Márton Áron Kiadó 1996.

 

 

 

Utols frissits ( 2007. October 02. Tuesday 11:57 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap