Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

ANDRAGGIA PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:15
 

     A felnttnevelési ismeretek pedagógiai és pszichológiai aspektusai (andragógia)A tantárgy típusa:

Eladás

Szeminárium

A tantárgy státusza

Kötelez

Nappali tagozati heti óraszám:

 2

Lev../esti tagozati féléves óraszám:

8

Kreditek száma: 1

2

Tantárgyfelels oktató neve és beosztása: 

Dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD. fiskolai tanár

 Tantárgy oktatójának neve és beosztása: 

Dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD.  fiskolai tanár

 Hitéleti- Hittudományi és Filozófiai Intézet  Mely szakokon és tagozatokon oktatják:

Szociálpedagógus- BA -szak, hittanár –MA- szak ,stb. nappali, esti, levelez

 A tantárgy célja:  

Andragógiai ismeretek nyújtása

  A tantárgy leírása (tematikája hetekre lebontva): I- VI.. Az andragógia alapfogalmai, története „világproblémái”VII.. A permanenes nevelés, VIII.. A felnttek nevelése, IX. A felnttoktatás didaktikai alapjai,X. Az ifjú és felntt életkori sajátosságaiXI-XV.Világkonferenciák, Eu-s dokumentumok, Hazai rendelkezések elemzése Félévelismerési követelmények (jelenlét, zárthelyi, félévközi feladat stb.):Követelmények:Az eladások és a tankönyv ismerete.Elfeltételek (mely tantárgyak):  Számonkérési módszer (vizsga, gyakorlati jegy, szigorlat)::

.

 Számonkérés érdemjegyének megállapítása gyakorlati jegy esetén hogyan történik:  Szemináriumi dolgozat, referátum, hozzászólások alapján megajánlott jegy. Kollolvium: hagyományos, avagy team-remdszer, megbeszélés alapján. Kötelez irodalom: 

Durkó Mátyás: Andragógia (egyetemi jegyzet)

Zrinszky: Felntt nevelés – Felnttoktatás (egyetemi jegyzet)Maróti Andor: A fordulat esélye a felnttek tanulásában és mveldésében TIT Szövetségi Iroda Bp. 1995.Várnagy Elemér: Romológiai AndragógicaJanus Pannonius Tudományegyetem, Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Intézete Pécs, 1999.Maróti Andor szerkesztette: Andragógiai Szöveggyjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.Zrinszky László: A felnttképzés tudománya. Bevezetés az Andragógiába. OKKER Oktatási Iroda 1995.Csoma Gyula: Andragógiai szemelvények Nyitott Könyv  Bp.2005.

Utols frissits ( 2007. October 02. Tuesday 12:06 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap