Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

JSZVETSGI BEVEZETS (levelez tagozat) PDF Nyomtats E-mail

Újszövetségi bevezetés I.

Levelez tagozat Oktató: Schlenk Ferenc  

 

A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal az Újszövetség keletkezés - és irodalomtörténetét és ezáltal megalapozni késbbi biblikus teológiai és exegetikai tanulmányaikat. A kor- és eszmetörténet által közelebb hozni mai világunkhoz az Újszövetség kétezer éves valóságát. A hallgató ismerje az Újszövetség világát, a kor és eszmetörténetét. Legyen tájékozott a különböz könyvek keletkezése terén. Legyen tisztában az egyes könyvek szerkezetével, tanításával és mfaji sajátosságaival! Ismerje Jézus tanítását, emberi alakját és a tanítványok Hozzá való viszonyát és Belé vetett hitét.

 

A tantárgy leírása:

           1. Az újszövetségi introdukció mibenléte

           2. Kereszténység az Újszövetségben (új szövetség az “elavult”, érvényét vesztett

               Szövetség helyett?)

           3. Az Újszövetség könyveinek elnevezése, száma és felosztása

           4. Az Újszövetség görög szövege, apokrifek, az újszövetségi kánon

           5. A zsidóság története az intertestamentális és az újszövetségi korban, Jézus élete

               (idpont és környezet), Jézus tanítása, az emberek válasza

           6. A szinoptikus kérdés

           7. A szinoptikusok: Máté, Márk, Lukács evangéliuma és az Apostolok

               Cselekedetei

           8. A jánosi korpusz (evangélium, Jelenések könyve, János apostol levelei)

 

Kötelez irodalom:

Kocsis, I.: Bevezetés az Újszövetségbe, fiskolai jegyzet (hamarosan letölthet lesz a honlapról).

Ajánlott irodalom:

Tarjányi, B.: Újszövetségi Alapismeretek II, Jézus örömhíre, Budapest 1992.

Farkasfalvy, D.: Bevezetés az újszövetségi Szentírás könyveihez, Budapest 1994.

 

           

 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap