Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

Terpln Zoltn PDF Nyomtats E-mail

  Terplán Zoltán 

Budapesten születtem 1965-ben.

Itt végeztem el az általános és középiskoláimat. Az érettségi után tanulmányaimat az ELTE Általános Iskolai Tanárképz Fiskolai Kar magyar-történelem szakán folytattam.

          1989-ben diplomáztam, majd a következ évben felvételt nyertem az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem szakára, ahol 1993-ban diplomáztam. Még ugyanebben az évben fiskolai tanársegéd lettem az ELTE Tanárképz Fiskolai Kar Történelem Tanszékén.

          1993 szeptembere és 2000 szeptembere között ott tanítottam magyar störténetet és középkort. A szemináriumok vezetése mellett többször tartottam évfolyam-eladást a magyar történelem középkori korszakából és vezettem szemináriumokat az egyetemes történelem koraújkori korszakából.Ezzel egyidben a Károli Gáspár Református Egyetemen 1996 februárja és 1999 decembere között óraadóként tanítottam a magyar történelem középkori korszakát.

           1998–ban jelentkeztem a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Doktori Iskolájának PhD képzésére, amelynek programvezet professzora Dr. Barta János, témavezet professzorom Dr. Orosz István.

           2002–ben letettem a doktori szigorlatot, jelenleg az értekezésem védésére készülök, így az Egyetem szabályai szerint doktorjelölt vagyok. Értekezésem témája II. András és III. Honorius pápa diplomáciai kapcsolata. Disszertációmban értelemszeren kiemelten foglalkozom a korabeli Magyar Királyságnak és a Pápaságnak a kapcsolataival. Doktori értekezésem remélhetleg még ebben az évben megjelenik a Mundus könyvkiadó Mveldéstörténeti sorozatában.

         1999 óta a Jezsuiták Magyarországi Rendtartományának Faludi Ferenc Akadémiájának ösztöndíjasa vagyok: jelenleg az Akadémia Pray György Történettudományi Kollégiumát vezetem Dr. Szilágyi Csaba történész kollégámmal együtt, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanít. 2004. novemberében közösen szerveztünk Faludi Ferenc születésének a 300. évfordulójának alkalmából háromnapos konferenciát Piliscsabán a Jezsuiták Magyarországi Rendtartománya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Faludi Akadémia részvételével.  

            Az Apor Vilmos Katolikus Fiskolán 2003. június 1-je óta dolgozom. 2005. június 1-jétl a Teológiai Tanszéken oktatok fiskolai adjunktusként. A hittanár szakos hallgatóknak egyháztörténelmet, szerzetesség történetet és ikonteológiát, a katekéta – lelkipásztori munkatárs szakosoknak egyháztörténelmet, a kántor szakos hallgatóknak liturgikus latin nyelvet oktatok. A Fiskola Kulturális Bizottságának titkára, Minségbiztosítási Bizottságának a tagja vagyok.

             Publikációim 1994 óta jelennek meg (pl. Századok, Magyar Szemle, Új Ember, Élet és Tudomány), és ezekben a tanulmányaimban, cikkeimben leginkább a magyar történelem 9-14. századi egyháztörténeti, politikatörténeti, és külpolitikai kérdéseivel foglalkozom. A Magyar Katolikus Lexikon elkészült és jelenleg is készül köteteiben több szócikket írtam. A Magyar Polgármester cím folyóiratban a Magyar Millenniumi év idején sorozatot írtam a középkori Magyarország önkormányzati és különkormányzati rendszerérl. Tagja vagyok a Magyar störténeti Munkaközösség Egyesületnek, amelynek tiszteletbeli elnöke Prof. Dr. Székely György akadémikus, elnöke Prof. Dr. Erdélyi István. Az Egyesület Eleink cím történettudományi periodikájának szerkesztje vagyok.

            A felsoktatásban eltöltött éveim alatt többször kértek fel középkorral foglalkozó középiskolai történelem tankönyvek, érettségire felkészít feladatgyjtemények, szöveggyjtemények szakmai lektorálására. A Magyar Rádió Gordiusz cím tudományos msorában évekig vettem részt, mint történész szakért, jelenleg a Magyarország Krónikája cím 100 részes összeállítás szerkesztésében dolgozom a Magyar Rádió Internet Szerkesztségének vezetése alatt.

              Latin nyelvbl „C” típusú középfokú állami nyelvvizsgával, olasz nyelvbl szakmai nyelvvizsgával rendelkezem. 

 

 

A FONTOSABB TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE: 

Könyvfejezet: 

Regino prümi apát Cronicon cím mvének magyar vonatkozásai.

In.: Fuga temporum. Ünnepi kötet Eperjessy Géza 70. születésnapjára.

Szerk.: Závodszky GézaBp.

1997. 

Tanulmányok: 

Az etelközi fejedelemválasztás és vérszerzdés kérdéseirl.

Századok, 130. (1996.) 4. 

A magyar törzsszövetség és a morva fejedelemség kapcsolatai a 9. században.

Magyar Szemle, 1996. 7-8. (Július-Augusztus) 

 

Cikkek: 

A magyar önkormányzatiság ezer éve. Magyar Polgármester, 2000. 1. ( január ) 

Megyék és Vármegyék. Magyar Polgármester, 2000. 2. ( február ) 

A királyi vármegyék. Magyar Polgármester, 2000. 3. ( március ) 

A magyar nemesi vármegye. Magyar Polgármester, 2000. 4. ( április )

Középkori városaink jogai. Magyar Polgármester, 2001. 2. ( február ) 

Városi kiváltságok. Magyar Polgármester, 2001. 3. ( március ) 

A középkori Buda „ Rectorai ”. Magyar Polgármester, 2001. 9. ( szeptember ) 

Pozsonyi polgárok. Magyar Polgármester, 2002. 1. ( január )  

 

Könyvismertetések (recenziók): 

Bozsóky Pál Ger: Magyarok útja a pogányságból a kereszténységig.

Századok, 135. ( 2001. ) 4. 

 

 Szócikkek: 

Magyar Katolikus Lexikon, IV. kötet (Fszerk. Dr. Diós István, szerk. Viczián János)Budapest, 1999 – 2001.

(Több egyetemes és magyar középkori témával foglalkozó szócikket írtam.)

 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap