Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

FUNDAMENTLIS TEOLGIA II. PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:14

FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA II. 

Oktató: Dr. Ancsin István

  Az egyház kezdettl fontosnak tartotta annak a meggyzdésének az igazolását, hogy hite nem csupán bels lelki hiedelem, hanem minden más vallástól eltéren igaz, és a tapasztalat világában is ellenrizhet, a történész is ítéletet mondhat róla. A tantárgy második szemeszterének célja mármost az, hogy igazolja a posteriori a kereszténység Jézusba vetett hitének ésszerségét történeti és logikai alapon.  A tantárgy leírása:

1. Alapvet egyháztan: az egyház alapítása.

2. Az újszövetségi egyháztan.

3. Az egyházkép a történelem során; a zsinati egyházkép.

4. Az egyház alapfunkciói: martüria, liturgia, diakonia.

5. Az egyház négy ismertetjegye.

6. Intézmény és karizma.

7. Klerikusok és laikusok.

8. Pápaság; a szerzetesség.

9. A krisztológia helye a szisztematikus teológiában.

10. Az Ószövetségi írások kapcsolata a krisztológiával.

11. Az Újszövetség krisztológiájának keletkezése és kibontakozása.

12. Jézus istenségének kérdése a dogmatörténeti fejldésben.

13. A krisztológia mint a Jézus Krisztus történetében adott saját jelentéstartalom kifejtése.

14. Jézus életének és életadásának jelentsége. 

Eladások, a hallgatók interaktív részvételével.

 

Otthoni önálló munka: a kötelez és az ajánlott irodalom önálló tanulmányozása és feldolgozása

 Az ellenrzés formája: zárthelyi dolgozat, szóbeli vizsga 

Kredit érték: 4

 Kötelez irodalom:

Horváth Tibor: A kinyilatkoztatás teológiája, 1976.

Horváth Tibor: A kinyilatkoztatás kritikája,  1977

 Ajánlott irodalom:

A Katolikus Egyház Katekizmusa, Budapest: SzIT 1994.

 

Az oktatás tárgyi szükségletei, ellátottsága: a tanár segédeszközei, írásvetít.

Utols frissits ( 2006. November 07. Tuesday 14:29 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap