Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

FILOZFIATRTNET I. PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:12

Filozófiatörténet I.

 

Oktató:

Lovassy Attila

 

A tárgy célja:

Bevezetni a hallgatókat a nyugati bölcselet történetébe a preszókratikusoktól a skolasztika alkonyáig. Az emberi létkérdésnek a természetes ész világosságánál történ válaszadási próbálkozásairól adunk áttekintést a középkor végéig. A kereszténység filozófiai alapját is részletesen tárgyaljuk a patrisztika korában, és a skolasztikában. Kiemelten hangsúlyos: a hallgató kritikus nézpontjának kialakítása, illetve a keresztény világnézet szempontjai szerinti reflexió.

 

Az eladás anyaga:

A filozófia mibenléte, tárgya, ágai, transzcendentális reflexió

A görög bölcselet kezdete, a milétoszi iskola, Püthagorasz iskolája

Hérakleitosz és az eleaiak

Empedoklész, Démokritosz, Anaxagorasz, a szofisták

Szókratész

Platón

Arisztótelész

Sztoicizmus, epikureizmus, szkepticizmus, újplatonizmus

Patrisztikus bölcselet: Jusztinosz, Ireneusz

Szent Ágoston, Boethius

Skolasztika: Szent Anzelm, Petrus Lombardus, Szent Bonaventura, Nagy Szent Albert

Aquinói Szent Tamás

Duns Scotus, Ockham, Nicolaus Cusanus

Kötelez irodalom:

Turay Alfréd, Filozófiatörténeti Vázlatok, Budapest, Szent István Társulat 1997.

www.theol.u-szeged.hu/konyvtar/filozofia/alap.htm

Kiegészítések:

Vanyó László, Az ókeresztény egyház irodalmi I-II. Budapest, Jel kiadó, 1997-99, részletek.

Kiváltható:

Nyíri Tamás, A filozófiai gondolkodás fejldése, Budapest, Szent István Társulat, 1973.

 

Ajánlott irodalom:

Rokay Zoltán, Filozófiatörténet I. (ókor, középkor), Budapest, Szent István Társulat, 2002.

Turay Alfréd- Nyíri Tamás- Bolberitz Pál, A filozófia, Budapest, Szent István Társulat, 1980.

D. W. Hamlyn, A nyugati filozófia története, Budapest, Holnap Kiadó, 1998.

Steiger Kornél, Filozófia tankönyv a középiskolák számára, Budapest, Holnap Kiadó, 2007.

Arno Anzenbacher, Bevezetés a filozófiába, Budapest, 1993.

 

Forrásolvasás:

kb. 20 oldal eredeti szöveg egyéni feldolgozása

(Pl. Platón, Az állam, Arisztótelész, Metafizika, Szent Ágoston, De Trinitate, Szent Ireneusz Adversus Haereses, Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae)

 

Vizsgázás módja:

szóbeli vizsga, egy félévközi Zh-val

 

Tárgyi szükségletek:

írásvetít

 

Utols frissits ( 2007. October 09. Tuesday 10:50 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap