Fmen
Kezdlap
A kpzs tartalma
Tantrgyak
Oktatk
Jelentkezs
Kapcsolat
Hrek, informcik
Tanknyvek
Gyakorlati kpzs
Tanulmnyi ttelsorok

LATIN NYELV I. PDF Nyomtats E-mail
rta: Administrator   
2005. September 26. Monday 09:08

LATIN NYELV I. 

Oktató: Pollák Lilla  

A latin nyelv oktatása négy féléven keresztül folyik heti két órában. A négy félév anyaga három részre oszlik. Az els két félévben a latin hang- és alaktant dolgozzuk fel teljes egészében, és a mondattannak azt a részét, amely feltétlenül szükséges a tankönyv szövegeinek megértéséhez. Mindezt klasszikus latin szövegek alapján végezzük. A harmadik és a negyedik félévben olyan szakszövegeket tanulmányozunk, amelyek a hellenisztikus vallástörténet szempontjából alapvet forrásnak számítanak: a Biblia latin fordítását és a latin nyelv patrisztikus irodalomat.

 

A tantárgy leírása:

A fnév- és igeragozás. A praesens imperfectum képzése, az I. és II. declinatio, a birtokos névmások, a III. declinatio, a melléknevek ragozása, a praeteritum imperfectum, a praeterium perfectum, a IV. declinatio, a vonatkozó névmások, a futurum imperfectum, a futurum perfectum, a mutató névmás, a visszaható névmás, felszólító mód, az V. declinatio, a vocativus, a megszólítás esete, a participiumok, a ragozható tszámnevek ragozása, a passivum, a deponens, vagyis az álszenved igék, a melléknevek fokozása, az adverbiumok képzése és fokozása, az accusativus cum infinitivo, a nominativus cum infinitivo, a coniunctivus, a coniugatio periphrastica, a gerundium, a függ kérdés és a consecutio temporum.

 

A képzés formája: gyakorlat.

 

Otthoni önálló munka: a kötelez és az ajánlott irodalom önálló tanulmányozása és feldolgozása;

 Az ellenrzés formája: dolgozat értékelése, írásbeli vizsga 

Kredit érték: 2

 Kötelez irodalom:

Ferenczi-Monostori: Latin nyelvkönyv, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1998, 1-131.

Nagy-Kováts-Péter: Latin nyelvtan a gimnáziumok számára, Budapest: Tankönyvkiadó

 1971(16.Kiadás).

Györkösy: Latin-magyar szótár, Budapest: Akadémiai Kiadó 1975 (5. kiadás). Ajánlott irodalom:

Nagy-Tegyey: Latin nyelvtan a középiskolák számára, Budapest: Tankönyvkiadó 1992.

Finály: A latin nyelv szótára. Budapest 1884 (Reprint kiadás 1991).

  Az oktatás tárgyi szükségletei, ellátottsága: a tanár segédeszközei, írásvetít.
Utols frissits ( 2006. November 07. Tuesday 14:35 )
 
< Elz   Kvetkez >
 
     
на сайте значение фамилии бесплатно онлайн происхождение фамилии терновский значение имени сергей викторович история происхождения фамилии ярового тайна имени - стефания анатолий история моего имени ссылка значение мужского имени плодовитый многоплодный тут значение имени числовое значение имен история литвинова фамилия скачать образец генеалогическое древо значение имени алена в стихах тайна фамилии происхождение фамилии алина значение толкование толкование кавказских имен значение фамилии значение фамилии сорокин ссылка значение фамилии малиновский генеалогическое древо альмира значение имени телефонная база найти определение местонахождения через интернет происхождение фамилии значение имени новорожденного женское толкование имени эльвира на сайте значение фамилии хачатурян на сайте sitemap